Alle pagina's 

De buurlanden
van Ghana

 

 

Actie: Help teacher Paul aan een vervolgopleiding op de universiteit.

De Samenvatting:
Help teacher Paul aan een vervolgopleiding op de universiteit. Paul is onderwijzer op een 'primary' school en hij zet zich als vrijwilliger op geweldige wijze in voor ons NFD project. Paul geeft bij NFD les in de educatiefase en daarnaast steunt hij ons met raad en daad. Paul zou heel erg graag een vervolgopleiding willen volgen. Hij kan echter zijn 'schoolfees' niet betalen. Uw hulp hiervoor is meer dan welkom.  Paul wil per september 2008 starten met distance learning aan de Paris Graduate School of Management.Deze opleiding duurt 9 maanden en kost 1200,-- Euro. Stand van zaken: Per juni 2008 was er een bedrag bijeengebracht van 1050,-- Euro. Per saldo is er per juni 2008 derhalve nog nodig: 150 Euro. Indien ook u deze actie wilt steunen, dan is uw bijdrage
welkom op giro 9397346 t.n.v. NorGhaVo Nederland te Nijmegen o.v.v. project Ben en Dees t.b.v. Paul.  

Het hele verhaal:
Wie is Paul?
Paul is van origine een 'cow-boy' en dat betekent in deze context een koeiendrijver. Hij heeft zich opgewerkt tot teacher en heeft nu een volledige baan op een 'primary school'. In de praktijk van alle dag betekent dit dat hij om 13.30 uur klaar is met de les en omstreeks 14.00 uur start (als vrijwilliger) met de les op NFD locatie Kumbungoroad (educatiefase stap 1). In principe geeft hij daar les tot 15.30 uur. Maar ook na 15.30 uur is hij niet te beroerd om met ons op pad te gaan en bijvoorbeeld instanties te bezoeken als er weer eens iets geregeld moet worden voor NFD. Zelfs in de avonduren, in weekenden of tijdens schoolvakanties kunnen we een beroep op hem doen. Geen enkel probleem voor Paul. Zijn school, NFD Kumbungoroad en zijn hutje bevinden zich binnen een straal van ca. 3 km. Met zijn motorbike is deze afstand geen punt. Je kunt je voorstellen dat we hem soms wat benzinegeld of een extraatje toestoppen. Paul is uiterst waardevol voor NFD.

Paul is ook sociaal voelend en aimabel. Hij is van mening dat het gewoon zijn plicht is om zijn medeburgers (lees onze straatmeiden) middels het geven van les te helpen en samen te werken aan een betere toekomst. Met hart en ziel zet hij zich dan ook in voor NFD. Het is tevens een opdracht van The Lord en uiteindelijk volgt straks wel de beloning. (The reward is in heaven!!! Dat is wat men hier gewoon denkt!!!) Paul is kostwinner voor de hele familie. Hij is de enige met een vaste baan. Het is gewoon zijn familiaire plicht zijn vader/moeder, alsmede broers en zussen, te onderhouden. Vaak gaat het nog verder.....Ooms, tantes, neven, nichten enz. Familiebanden zijn onduidelijk. Iedereen is je 'brother' of 'sister'. Simple like that!!! Inmiddels is hij volgens de community regels gehuwd met teacher Abena (juf hairdressing NFD) en hun eerste kind is geboren op 19 maart 2008. Paul en Abena wonen dus met de gehele familie samen op een compound in de community. Een echt huwelijk is vooralsnog niet aan de orde (te duur) en bovendien kan en mag hij zijn hutje pas verlaten als een andere broer of zus zijn rol als kostwinner kan overnemen en de hele familie kan onderhouden. Zijn huidige kostwinnerschap blokkeert dan ook volledig zijn toekomst.

Paul zou heel erg graag enkele modulen 'mathematics and statistics' willen volgen op de Presbyterian University College. (Bachelor of Science). Hij heeft inmiddels bericht gekregen dat hij daar is aangenomen, maar er is één probleem: Hij kan zijn 'schoolfees' niet betalen. De modulen die hij wil volgen vinden plaats tussen juni en september 2008 en het schoolgeld hiervoor bedraagt omgerekend 950 euro. Het vervolg van de opleiding zal een jaar later plaatsvinden (juni-september 2009) en dan moet er eveneens omgerekend 950 euro betaald worden.  

Afhankelijk van de hoeveelheid geld die door deze actie beschikbaar komt heeft Paul 2 opties.

Optie 1: Presbyterian University College voor modulen wiskunde en statistiek: Totale kosten: Juni-september 2008: 950 euro (1200 GHc) en juni-september 2009: 950 euro (1200 GHc). De 1200 GHc voor de eerste periode zijn verdeeld in 2 termijnen: 1e termijn 750 GHc en 2e termijn 450 GHc. Dezelfde verdeling geldt ook voor de tweede periode. Paul heeft nu (stand per april 2008) de 1e termijn van de 1e periode bij elkaar! (De 425 euro vermeld op de site als zijnde ongeveer 640 GHc). Het restant (ongeveer 100 GHc) heeft hij van Hawa gekregen. Concreet kan hij dus nu een kwart betalen. Dit lijkt misschien weinig als je het plaatst in een Nederlands referentiekader, maar hier in Ghana werkt het wezenlijk anders en is dit wel degelijk een mooi resultaat. Er kan namelijk gestart worden................. 

Optie 2: University Cape Coast voor project-management en business administration. Aangezien dit 'distance learning' betreft en bovendien een overheidsinstelling is, zijn de kosten veel minder. De exacte prijs weet ik niet; maar volgens Paul kan hij met de 750 GHc een heel eind vooruit.

Bijkomend voordeel is dat de wisselkoers Euro versus Cedi op dit moment erg gunstig is. Kreeg je in januari 2008 120 GHc voor 100 euro; volgens de laatste berichten krijg je op dit moment zelfs 157 GHc voor diezelfde 100 euro. Voor ons erg prettig, maar voor de ontwikkeling van de Ghanese economie een regelrechte ramp!

Vervanging op zijn 'primary school' tijdens zijn afwezigheid wordt geregeld. We hebben Paul beloofd ons best voor hem te gaan doen in Nederland. Garanties kunnen we hem natuurlijk niet geven, maar...........als iemand het verdiend heeft, dan is Paul het wel!!!  

Op 16 mei 2008 is bekend geworden dat Paul geen toestemming krijgt van zijn school om de modulen wiskunde en statistiek te gaan volgen op Presbyterian University College in Kumasi. Daarom zal hij dus in september starten met zijn tweede keuze, namelijk: management and administration in Cape Coast via distance learning. Hij kijkt er absoluut naar uit!

Het is natuurlijk jammer dat zijn huidige werkgever geen toestemming verleent. Argument van werkgeverszijde is dat vervanging voor Paul tijdens de laatste weken van het schooljaar geen haalbare kaart is. Paul heeft natuurlijk geen keuze en zal zich bij deze beslissing moeten neerleggen. Maar het is mooi om te zien dat Paul ontzettend gemotiveerd is (en blijft) om met distance learning te beginnen. Na zijn start per september 2008 zal hij met deze opleiding in totaal 3 jaar doende zijn. De totale kosten over de hele cursusduur bedragen ca. 1800 GHc. De sponsoraktie heeft tot op heden omgerekend ca. 1500 GHc opgeleverd. Min of meer kan dus gesteld worden dat de totale cursuskosten over een periode van 3 jaar betaald kunnen worden. 
De totale cursuskosten inclusief inflatiecorrectie zijn 2400 GHc. Paul kan dus nu ca. 60% van het totale bedrag betalen. Het streefbedrag van de Paulactie in Euro's bedraagt dan ook 1560 Euro, zijnde de eerder genoemde 2400 GHc.
Qua opbouw ziet de cursus er als volgt uit. Ieder cursusjaar loopt van september tot juni en heeft twee semesters van elk 3 maanden. Na afloop van elk semester is er een examen. Als alles naar wens verloopt zal Paul dus zijn studie in juni 2011 afsluiten. Een planning die absoluut on-Ghanees is, maar dat even terzijde. Tenslotte: Afrondend is het misschien leuk te melden dat Paul een studiebegeleider op afstand in Cape Coast heeft en tevens een studiebegeleider hier in Tamale.

Begin juni 2008 heeft teacher Paul te kennen gegeven dat hij per september a.s wil starten met distance learning aan de Paris Graduate School of Management. Dit opleidingsinstituut is gelieerd aan de Universiteit van Ghana in Accra en heeft een dependance in Tamale. De aanvankelijke distance learning in Cape Coast is dus nu definitief van de baan.

Wij (Ben en Desirée) zijn van mening dat de Nederlandse sponsoren van Paul van deze wijziging in kennis moeten worden gesteld.

Een vriend van Paul had hem recentelijk gewezen op deze nieuwe mogelijkheid. In augustus/september 2008 hoopt Paul te starten met de Postgraduate Diploma Programmes in Management Practice. Deze opleiding bestaat uit de volgende gedeelten: 1e Organisational Development & Change Management 2e Strategic Management 3e Managerial Economics 4e Operations Management. De duur van deze opleiding bedraagt 9 maanden en per 3 maanden is hij een bedrag verschuldigd van 400,- Euro. Totaal bedragen de cursuskosten dus 1200,-- Euro.

Paul moet de toelatingsprocedure nog doorlopen; begin juni 2008 is hij gestart met het invullen van de benodigde papieren. Hij voldoet echter aan alle voorwaarden en is er van overtuigd dat hij per september a.s kan starten. Duidelijk geeft hij te kennen dat deze opleiding beter aansluit bij zijn vooropleiding. Dat wil zeggen: Gelet op zijn niveau is het niet nodig om helemaal vooraan te beginnen. Hij heeft de mogelijkheid om een verkort traject af te leggen. De duur van de opleiding is slechts 9 maanden en Paul zal dus sneller een eindresultaat behalen; de opleiding in Cape Coast duurde 3 jaar. Dit traject is dus meer op maat. Paul blijft enthousiast en gemotiveerd.

Hier is Paul zelf aan het woord om zijn keuze voor deze opleiding toe te lichten. 
The reason that I change is that at the Senior Secondary School level we have teachers who teach management-studies. So management-studies are also taught at teacher training college, polytechnics, nursing training colleges and universities and it is my ambition that in future I become a teacher in management-studies teaching in one of these institutions. I have experience in management studies when I was in the teacher training college and then at the polytechnical level I was also taught management-studies, but I was only specialised in statistics. With my methodology in teaching once I am a professional teacher, if I have a certificate in management studies I can apply to teach management-studies at a higher level. The statistics notes from Jeroen are very important for me, because if I complete my degree in management I will further my masters programme in statistics. I am engaged in voluntary work in helping streetgirls together with Ben and Dees and I have a focus of helping more of my own people in future. I started already with my people at the village, because I easily mobilize them and educate them on important issues in the community. (The foundation level/the grassroot level). When I become a member of the policy making bodies (politics), I can help my people better. For instance the current President of the Repulic of Ghana was once a small teacher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Greetings from Paul

Per juni 2008 was er een bedrag bijeengebracht van 975 Euro. Vermeerderd met de bijdrage van Hawa van (omgerekend) 75 Euro kan Paul dus per juni 2008 beschikken over 1050,-- Euro. Per saldo is er per juni 2008 derhalve nog nodig: 150 Euro (1200,-- Euro minus de beschikbare 1050,-- Euro).

Donaties zijn welkom op giro 9397346 t.n.v. NorGhaVo Nederland te Nijmegen o.v.v. project Ben en Dees t.b.v. Paul.  

Paul is geslaagd!!!
Op 16 april 2010 komt het bericht dat
Paul is geslaagd voor zijn managementopleiding.
Dit waren zijn resultaten:
 Company law: Credit
 Operation Management: Credit
 Advance Management Practice: Pass
 Managerial economics: Pass.