Alle pagina's 

De buurlanden
van Ghana

 

Woord vooraf voor de bezoekers van onze site:
Het reisverslag zal waarschijnlijk veel te laat op de site verschijnen, omdat het in West-Afrika nogal eens ontbreekt aan elektriciteit. Internetverbindingen kunnen schaars en/of traag zijn. De kwaliteit van cybercafé's laat vaak te wensen over. Zelfs als je gebruik kunt maken van een laptop, is het probleem nog niet opgelost. Overdag is er vaak geen stroom. Telefoon is niet vanzelfsprekend; dus geen inbelverbinding. Bovendien is het soms niet mogelijk om tekst te verzenden. Alles moet dan opgeslagen worden op een diskette, waarmee je dan weer naar een internetcafé moet gaan. Echter……..In veel internetcafé's is het niet toegestaan om diskettes te gebruiken, i.v.m. virussen. Hiermee is de negatieve cirkel rond. Kortom: Het blijft behelpen op de Afrikaanse digitale snelweg. We doen ons best, maar zijn afhankelijk van de omstandigheden.


Reisverslag Nigeria / Ghana:

 

16- 09-2004 t/m 1-10-2004

 
  25-10-2004 t/m 15-11-2004
 

16-11-2004 t/m 16-12-2004

Weer even thuis:
De periode half december 2004 tot begin maart 2005 werd voornamelijk besteed aan het verwerken en afwerken van onze West-Afrika ervaringen (Nigeria/Ghana) en het voorbereiden op onze reis naar Zuid India / Indonesië (Flores) Zuid Oost Azië.
Bovendien hebben we onze uitzendorganisatie opnieuw tegen het licht gehouden. Dit met het oog op het religieaspect. Door er even afstand van te nemen, door er veel over na te denken en over te praten, hebben we besloten om toch met de SMA in zee te gaan. De tijd, rust en ruimte deden ook iets. We gaan het een eerlijke kans geven en starten in september 2005 met het parttime gedeelte van de opleiding. Dit zal bestaan uit trainingsweekenden.


Reisverslag Zuid India / Indonesië (Flores Zuid Oost Azië):
 

04-03-2005 t/m 16-03-2005

  17-03-2005 t/m 31-03-2005
  01-04-2005 t/m 16-04-2005
  17-04-2005 t/m 02-05-2005
Opnieuw weer even thuis:
Zoals uit de reisverslagen blijkt, zijn we de periode van 2 mei 2005 tot 4 juli 2005 weer even thuis geweest.
Die periode was nodig om praktische zaken af te werken. Verder passeerde alles nog eens de revue en werd er stilgestaan bij de opgedane ervaringen en indrukken.

Ook de voorbereiding van onze reis naar Latijns-Amerika (Nicaragua) vergde tijd en aandacht. In vergelijking met de andere reizen, was het nu minder gecompliceerd. Desalniettemin blijft een goede voorbereiding het halve werk!
Uiteraard werd er weer druk gemaild met onze contactpersonen aldaar.
Een visum voor Nicaragua bleek niet nodig te zijn en we waren natuurlijk reeds voorzien van alle benodigde GGD vaccinaties. Dankzij onze opgedane reiservaringen zijn we inmiddels al een beetje ervaringsdeskundigen geworden!

Reisverslag Nicaragua:
  04-07-2005 t/m 11-07-2005
  12-07-2005 t/m 03-08-2005

Conclusie:
3 maanden West-Afrika; 2 maanden Zuid-Oost-Azië en 1 maand Latijns-Amerika hebben er in ieder geval voor gezorgd dat:
- we bevestigd zijn in onze keuze,
- we nu weten waar we over praten,
- we tropenervaring hebben opgedaan,
- we heel veel projecten hebben bezocht.
In die zin zijn dan ook onze doelen ruimschoots bereikt en kunnen we vol vertrouwen op 9 september a.s. starten met de SMA-opleiding in Cadier en Keer.
We hebben als het ware een beetje 'huiswerk vooraf' gedaan en we hopen dat we daar straks profijt van zullen hebben. De keuze om ook naar Zuid-Oost-Azië en Latijns-Amerika te gaan, heeft te maken met het feit dat uiteraard niet alleen Afrika zijn ontwikkelingsproblematiek kent. Bovendien worden we door de SMA naar Afrika uitgezonden en zullen dus de komende jaren daar vertoeven en niet meer in de gelegenheid zijn om ook de andere Derde Wereldcontinenten te bezoeken.