Alle pagina's 

De buurlanden
van Ghana

 

Het motto van NorGhaVo
All hands united for peace and development!

Wie en wat is NorGhaVo?
Introductie en achtergrond
NorGhaVo (Northern Ghana Volunteers), is een jonge Ghanees-Nederlandse non-profit organisatie (2002), die lokale ontwikkelingsprojecten in Noord-Ghana steunt, het minst ontwikkelde deel van Ghana. Het doel is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio en het wederzijds begrip tussen culturen bevorderen. Dit wordt op twee manieren gedaan, namelijk door sponsorprojecten en door vrijwilligerswerk.

De afdeling in Ghana bestaat uit een team van fulltime medewerkers en een raad van toezicht.
De Board of Trustees ziet toe op de dagelijkse werkzaamheden, bewaakt de strategische lijnen en voorziet de staf in Ghana en in Nederland desgewenst van advies.
Het stichtingsbestuur in Nederland bestaat uit vrijwilligers, die allen langere tijd in Ghana gewoond en gewerkt hebben en daarom ruime ervaring hebben met het land en het ontwikkelingsvraagstuk.
NorGhaVo is geregistreerd als NGO (Non-governmental organisation).

Het idee voor NorGhaVo is ontstaan tijdens een plezierige samenwerking van enkele Nederlandse vrijwilligers en Ghanese vrienden op lokale projecten in Noord-Ghana.
Deze samenwerking wilde men graag voortzetten. Door de betrokkenheid bij lokale projecten in stand te houden en kennis en ervaringen op een nuttige manier in te zetten, wilde men een blijvende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio.
Met vereende Ghanese en Nederlandse krachten werd NorGhaVo, Northern Ghana Volunteers, geboren.

Werkzaamheden van de organisatie
De stichting heeft dus ten doel:
- Het stimuleren van begrip van andere culturen en betrokkenheid bij ontwikkelings-
problematiek.
- Een structurele bijdrage leveren aan ontwikkeling in Ghana.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- Het geven van voorlichting over Ghana middels een website.
- Het geven van voorlichting over Ghana en armoedebestrijding middels presentaties en workshops.
- Samen te werken met de lokale organisaties en projecten door: financiële steun en praktische steun

Organisatie en management
NorGhaVo Nederland is geregistreerd als stichting onder KvK-nummer 09133002 en is aangemerkt als een "het algemeen nut beogende instelling" zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.
De stichting is statutair gevestigd in Nijmegen en heeft geen beschikking over een eigen kantoorruimte.
NorGhaVo Ghana staat geregistreerd onder Number of Incorporation G-11.277 en is gevestigd in Tamale, Northern Ghana.

De stijl van werken van NorGhaVo is open en coöperatief, zowel binnen de organisatie als in relatie tot partners en geïnteresseerden.
De organisatie is transparant: het is voor iedereen mogelijk om inzicht te krijgen in de wijze waarop de organisatie werkt en waaraan het geld dat de stichting ontvangt wordt besteed.

NorGhaVo is erg trots op de ontwikkeling die zij de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
Het ontwerp en de implementatie van de organisatiestructuur werken goed. Taakverdelingen zijn helder, de manier van werken professioneel en de herkenbaarheid van de organisatie is groot. Beide afdelingen kunnen binnen hun taakvelden volledig zelfstandig opereren en dat komt het functioneren ten goede.

Kerntaken
Charity:
Het steunen van drie sponsorprojecten (De Adam's Clinic, de SORNEP school en de Nyohini Computer School) is een belangrijke doelstelling van de organisatie. Het is een fantastische manier om hulp te bieden aan de samenleving van Noord-Ghana.

Het blijft van belang te benadrukken dat NorGhaVo een non-profit organisatie is, met een bestuur in Nederland dat op vrijwillige basis werkt en een gemotiveerde staf in Ghana, waaronder zich een speciale coördinator bevindt die zich bezig houdt met de contacten voor wat betreft de sponsorprojecten. Deze Charity Coordinator inventariseert de behoeften bij de projecten en zorgt ervoor dat het gedoneerde geld op een goede manier wordt besteed.

Vrijwilligers:
Belangrijkste aandachtspunt op het gebied van het werk in het veld is een goede screening van de potentiële vrijwilligers om te voorkomen dat mensen naar Ghana worden gezonden die - achteraf - eigenlijk niet volledig geschikt blijken. Deze taak ligt volledig bij de staf in Nederland en aan deze taak wordt vooral invulling gegeven door nauwe contacten met de potentiële vrijwilligers, onder meer via info-meetings en intakegesprekken.
Met een afname van het aantal en een verbetering van de kwaliteit van de vrijwilligers wordt getracht de bijdrage die vrijwilligers aan de projecten leveren, te verbeteren.

Partnerprojecten Ghana:
De samenwerking en verhoudingen met de diverse partners in Noord-Ghana zijn goed cq. duurzaam. De samenwerking met de meeste van de partnerprojecten dient te worden voortgezet, omdat blijkt dat zowel de werkplekken als de vrijwilligers positief zijn over de samenwerking. Dit geldt zowel voor de bestaande sponsorprojecten als de projecten waarop vrijwilligers werkzaam zijn.
Geregelde bezoeken aan de werkplekken door de staf in Ghana blijven onderdeel van de werkzaamheden.

Overzicht partnerprojecten
Projecten die NorGhaVo structureel financieel steunt:
- School for Orphans, Needy and the Privileged (SORNEP)
- Dr. Adam's Clinic
- Nyohini Computer School (NCS).

Projecten die NorGhaVo incidenteel financieel steunt:
- Tamale Children's Home
- ADD Centre for Disability
- Peace of Christ Community, Operation Hand in Hand (Nkoranza)
- School for the Deaf (Savelugu)
- Blessed Hope School.

Projecten waar NorGhaVo vrijwilligers plaatst:
- Nyohini Computer School (NCS)
- Dr. Adam's Clinic
- Tamale Children's Library
- Anfaani Children's Home
- Common Ground Learner's Centre ( bijv. Kayayoo-girls Northern Friends for Development / GIGDEV)
- ADD Centre for Disability
- Tuma Kavi, Water and Sanitation
- Tamale Children's Home
- Diverse nurseries
- Diverse lagere scholen
- Diverse middelbare scholen (onderbouw).


Info/Contact
www.norghavo.org
www.northernfriends.tk
www.gigdev.5u.com
www.tamale.nl
www.tamaleonline.com
norghavo@yahoo.com (NorGhaVo Nederland)
ghanavolunteers@yahoo.com (NorGhaVo Ghana)