Alle pagina's 

De buurlanden
van Ghana

 

 

Wij waren op verlof in Nederland van 2 augustus tot 12 september 2007.

 

Onderstaand: Aankomst op Schiphol in de vroege ochtend van 2 augustus. Onderstaand: een eerste ontbijt met echte kaas in ons verblijf: het Collegium Berchmanianum te Nijmegen.
Onderstaand: Ben en Dees introduceren de presentatie. Onderstaand: Een aandachtig gehoor in Collegium Berchmanianum te Nijmegen op 4 september 2007.

 

PRESENTATIE NFD GHANA IN BERCHMANIANUM NIJMEGEN 04-09-2007

 

Op deze pagina staan twee onderdelen van deze presentatie, te weten: Motivatie/verwachtingen en Gedachten.

 

MOTIVATIE/VERWACHTINGEN (door Ben)

Waarom zijn wij nu als vrijwilligers voor een periode van 2 jaar gaan werken in Ghana?

Ik ben maatschappelijk werker en heb altijd bij Sociale Diensten gewerkt voor mensen in een achterstandssituatie. Mijn laatste doelgroep waren de nieuwkomers, de vluchtelingen uit Iran/Irak/Somalië/Afghanistan; met andere woorden mensen afkomstig uit oorlogsgebieden. Het was de bedoeling deze mensen in te burgeren in Nederland. Dees ging zich - naast het geven van Franse les - richten op het geven van Nederlands als tweede taal voor buitenlanders en maatschappij-oriëntatie  op o.a. een Asielzoekerscentrum. Vanuit deze situatie werd de belangstelling voor andere culturen steeds maar groter.

Verder waren wij in Nederland al actief als vrijwilligers:

-          als aanvullend gastgezin voor een alleenstaande minderjarige asielzoekster uit Nigeria, een meisje destijds van 15 jaar;

-          opvang en begeleiding van een illegaal Pools gezin;

-          kerkvrijwilliger zijn in een vrouwengevangenis.

Als 50-plusser maakte ik al de levensbalans op. ‘Wat moet ik nog? Wat kan ik nog? Wat wil ik nog?’ En dan ga je knopen doorhakken en dus beslissingen nemen.

We gingen dan ook op zoek naar een passende uitzendorganisatie en dit werd uiteindelijk Northern Ghana Volunteers (NorGhaVo), met een staf in Nederland en een staf in Ghana. Deze organisatie zendt alleen uit naar Ghana en wij wilden ook graag naar een west-Afrikaans land.

Ons project heet Northern Friends for Development (NFD) en gedurende een periode van 2 jaar willen we dit vrij jonge project gestalte geven, alsmede voldoende fundament, zodat we daarna het stokje kunnen overdragen aan directrice Hawa en teacher Paul.

 

 

GEDACHTEN (door Dees)

 

Voordat ik enkele slotgedachten ga uitspreken, wil ik u toch nog een selectie laten horen uit flarden van gesprekken met verschillende mensen; uit leesstof; uit beweringen van derden enz. Wellicht leuk om eens over na te denken.

Iemand zei me: Hoe meer kennis van Afrika, hoe meer zicht op het onbegrip. De witten krijgen de schuld van de slavernij, de kolonisering en de genocide. Als het in hun straatje te pas komt, dan beroepen veel Afrikanen zich op traditie. Als het hun slecht uitkomt, dan verwijzen ze maar al te graag naar het koloniale verleden. Als de Ghanezen de stress van Nederland zouden hebben, dan waren ze allang dood geweest. Een Afrikaan verdraagt waar een westerling klaagt. We have to learn to relax. We have to change the westeuropean software into the African software. We are too programmed. Een Europeaan heeft de klok, maar een Afrikaan heeft de tijd.

Vaak las ik over de ongelijkheid die vanzelfsprekend is in Afrika. Een Afrikaan is een scharrelmens. Vrouwen werken zich echt drie keer in het rond. Het probleem is de Afrikaanse man. Er is genoeg voedsel voor iedereen, maar er is niet genoeg voor ieders hebzucht.

Arme mensen zijn niet het probleem van de wereld; ze zijn de oplossing. Ik heb gemerkt dat men solidariteit met een onbekend persoon onbegrijpelijk vindt. Emoties tonen is meestal ‘not done’. Onbevangen gedrag kan ook daar gevaarlijk zijn en empathie schijnt geen bestaansrecht te hebben.

En wat te denken van: Geesten, hekserij, voorouderverering: Hekserij dekt persoonlijk falen af. Vooral in deze hoedanigheid komen Westerlingen de magie tegen. Overigens….Westerlingen die sterven in Afrika doen dat vooral op de weg. Doodsoorzaak nummer 1 onder de ‘white men’ is niet meer de malaria, maar een verkeersongeluk. Een Nederlandse priester werkzaam in Ghana vroeg zich wel eens af of het ongezonde, overdreven religieuze aspect wel eens funest zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van de Afrikanen. Ghanezen zijn gegaan van de verhaalcultuur naar de beeldcultuur. Je merkt dat ze de leescultuur hebben overgeslagen.

Waar ter wereld Afrikanen neerstrijken, ze blijven arm, omdat Afrikanen consumeren wat anderen produceren en ze produceren niets wat anderen zouden kunnen consumeren. De mensen in mijn dorp zeggen me: Jij bent wat je doet; ik ben waar ik van hou. En als je komt om jouw verlichting in donker Afrika te laten schijnen, blijf dan maar weg. Maar als je komt om jouw verlichting met de mijne te verbinden, wees dan van harte welkom Iedere dag weer…………Struggle for life. Afrikanen hebben moeite met vooruitkijken, omdat men niet zeker is of men de ochtend haalt. Altijd de struggle for life; altijd suffering, but also smiling. De mensen zijn arm, maar warm!

Religie, ceremonie, traditie, hiërarchie, discipline,community,unity zijn allemaal zaken die men erg belangrijk vindt. Dingen die bij ons allemaal verdwenen zijn of aan het verdwijnen zijn. Afrikanen zijn niet mans genoeg om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen falen; excuses hebben ze altijd klaar. Het is altijd de schuld van de ander. Vernieuwing en de drang bestaande praktijken te verbeteren, lijken Afrika vreemd. Persoonlijke ontwikkeling schijnt niet belangrijk te zijn voor veel Afrikanen. Wat ze wel belangrijk vinden en waar ze erg gek op zijn, dat zijn elektronische hebbedingetjes (gadgets). Alles wat blinkt……………..

Afrika is voor Afrika niet het referentiekader; dat is het Westen. Als Ghanezen zich geen houding weten te geven, dan beginnen ze te lachen. Men moet de ontwikkeling nog doormaken van eigen identiteit naar globalisering. Maar de allermooiste visie voor mij komt van een Ghanese vrouw, woonachtig in Nederland. Ik sprak met haar en zij verwoordde het als volgt: ‘Samen’ in Afrika is niet hetzelfde als ‘samen’ in Nederland: Voor mensen uit Afrika is het onmogelijk het Afrikaanse ‘samen’ in Nederland terug te vinden. Ze zei: ‘Ik voel me opgesloten in een pan, met de deksel er stevig op’. De geïndividualiseerde Nederlandse samenleving verlamde haar Afrikaanse spontaniteit gedurende een lange periode.

Inmiddels is ze uit haar isolement gekomen, de deksel op de pan is gaan klepperen en eraf geschoven. Maar uit de pan klimmen zal er wel nooit van komen……….

 

Goed; we gaan weer even terug naar ons eigen leven in Ghana; naar onze eigen beleving; onze eigen ervaringen. Vaak krijgen we te horen: ‘Waarom helpen jullie alleen maar meisjes? Waarom zijn er geen jongens op NFD?’ Het antwoord is simpel: ‘If you educate a man, you will educate a man; but if you educate a girl, you will educate the nation’.

Het moge duidelijk zijn dat de omstandigheden en de cultuurverschillen best zwaar kunnen zijn, maar het is fantastisch om te zien dat je zó ontzettend veel kunt betekenen op een heel fundamenteel vlak. Voor wat betreft die omstandigheden: Ja, soms geen water; dan weer geen elektriciteit; altijd bloedheet; vieze beesten (lezards, hagedissen, spinnen); de eenzijdige voeding (het eerste half jaar voornamelijk Fufu, TZ en banku, dat gemaakt wordt van maïs en gierst). De cultuurverschillen echter zijn lastiger: Altijd maar wachten, wachten, wachten (alles gebeurt nu eenmaal slow,slow en small,small); het gevoel dat er niets van de grond komt (alles gebeurt ‘by the grace of the Lord’); altijd maar socializen; iedereen die zomaar langs komt ‘just to say hello’; weinig privacy (een lastige hobbel als je een einzelgänger bent); excuses die men altijd klaar heeft. (‘Waarom was je niet op je werkplek?

Oh, I was on travelling; I had a wedding, an adoration or a funeral); men neemt geen verantwoordelijkheid voor het eigen falen; het is altijd de schuld van de ander. Of die vorm die veel belangrijker is dan de inhoud. Maar goed……Cultuur moet je plaatsen binnen het eigen referentiekader. Je hebt niet het recht te veroordelen, maar je mag er wel kritisch naar kijken.

Ik zelf denk dat ontwikkeling alleen plaats kan vinden als het berust op de bewustmaking van mensen van hun eigen situatie. Het is goed om mét de mensen te werken i.p.v. alleen maar vóór hen te werken. Bezig zijn met hele wezenlijke dingen; dát is voor ons de ‘drive’! Alles voor de meiden! Aan Ghanese vrienden is geen gebrek. They share and they care! Zij hebben me geleerd om de kracht uit het leven zelf te halen.

Dit betekent soms: Dingen afleren; niet té resultaat-gericht willen zijn; het accent dat meer gelegd moet worden op proces en houding dan op produkt en funktie.  Ze hebben me geleerd om vanuit ontmoeting en dialoog te komen tot een stuk solidariteit. Het is leren van elkaar; openstaan voor de behoeften van anderen en samenwerken in flexibiliteit. Het is delen wat je hebt, maar zeker ook delen wat je bent.

Het lijkt wel of Afrika werkt volgens z’n eigen logica. Met onze Westerse ideeën zitten we er soms helemaal naast. Afrika moet je maar gewoon laten gebeuren. Eigenlijk zou je het West-Europese hoofd thuis moeten kunnen laten; daar kun je namelijk behoorlijk veel last van hebben!

Aangezien dit laatste onmogelijk is, moeten we modus vinden om eventuele frustraties om te zetten in uitdagingen. Dat zien wij als punt van aandacht voor ons 2e jaar. De kunst is om je niet te ergeren, maar om je te laten verwonderen!

Ach………..je kunt nog zóveel vertellen, nog zóveel foto’s laten zien of whatever…….maar écht delen kun je het vaak niet, omdat je de ziel van Afrika nu eenmaal niet kunt overbrengen!!!

OK…..Tot zover…………Hier wil ik het bij laten………